DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNE, ABY CHRONIĆ ZDROWIE PRACOWNIKÓW FIRMY BAHLSEN I SPOŁECZEŃSTWA

DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE, BY CHRONIĆ THE BAHLSEN FAMILY I SPOŁECZEŃSTWO

15/06/2020

Pandemia koronawirusa stała się poniekąd stałym elementem naszej codzienności. W celu ochrony naszych pracowników i firmy wdrożyliśmy szereg środków, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.

Od początku pandemii dokładnie monitorujemy sytuację i oficjalne zalecenia, dostosowując nasze działania do aktualnego stanu rzeczy.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym za wasz niestrudzony wkład. Zwłaszcza teraz w firmie odczuwa się poczucie wspólnoty, które pomaga nam możliwie jak najlepiej przejść przez kryzys.

Trudno jest przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń związany z koronawirusem. Aby być możliwie jak najlepiej przygotowanym, postępujemy zgodnie z maksymą: Działamy odpowiedzialnie

i przezornie, aby chronić naszych pracowników, bo właśnie to ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Jednocześnie podejmujemy konkretne kroki w celu podtrzymania naszej działalności biznesowej. Czyniąc to, wnosimy wkład na rzecz społeczeństwa.

Na dzień dzisiejszy, tj. 15 czerwca 2020 r., zostały zrealizowane następujące działania:

Ludzie, zdrowie i bezpieczeństwo

Wraz z początkiem wybuchu pandemii jeszcze bardziej zaostrzyliśmy nasze przepisy higieny oraz wydaliśmy wytyczne mające na celu ochronę nas oraz osób w naszym otoczeniu.

W ramach tych działań zapewniliśmy dodatkowe dozowniki ze środkiem dezynfekującym

u wszystkich wejść w naszych oddziałach, w salach konferencyjnych, toaletach i pozostałych miejscach, w których często przemieszczają się ludzie. Wizyty z zewnątrz są ponownie dozwolone przy zachowaniu ścisłych obostrzeń. Podróże oraz większe zgromadzenia w dalszym ciągu podlegają ostrym regulacjom. W związku z tym dalej obowiązuje zakaz wstępu do budynków (dotyczy także naszych pracowników) dla osób, które przebywały na terenach ryzyka i/lub miały kontakt z zarażonymi osobami lub osobami z podejrzeniem zakażenia. Aby móc przekazywać ważne wiadomości do wszystkich oddziałów, powołaliśmy sieć komunikacji kryzysowej informującą na bieżąco wszystkich pracowników o aktualnej sytuacji oraz dalszych krokach.

 

Utrzymanie ciągłości

Intensywnie pracujemy nad zapewnieniem ciągłości najważniejszych procesów biznesowych. W krótkim czasie doszło do adaptacji nowych modeli pracy, w tym pracy zdalnej

i wideokonferencji. W zakładach produkcyjnych obowiązują ścisłe wytyczne odnośnie do przekazywania zmian. Wprowadzono także ograniczenia elastycznego czasu pracy w celu zredukowania kontaktu fizycznego między pracownikami. Wizyty w naszych oddziałach oraz spotkania na żywo z kontrahentami i klientami zostały ograniczone do absolutnego minimum.

Sytuacja jest w dalszym ciągu trudna i zawęża nasze możliwości. Ale jestem przekonany, że wspólnie uda nam się przetrwać ten krytyczny moment. To czas wzajemnego wsparcia, gdzie tylko się da. To czas podtrzymywania więzi i odpowiedzialnego postępowania, aby chronić The Bahlsen Family i społeczeństwo.

Obecnie wielokrotnie daje się słyszeć zrozumiałe głosy o powrót do normalności. My jednak chcemy patrzeć w przyszłość. Razem zmierzajmy naprzód! Dziękuję wszystkim koleżankom

i kolegom za ich zaangażowanie.

 

Bywajcie zdrów i uważajcie na siebie.

Scott Brankin

Kierownik Sztabu Kryzysowego