DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNE, ABY CHRONIĆ ZDROWIE PRACOWNIKÓW FIRMY BAHLSEN I SPOŁECZEŃSTWA

17/03/2020

W trosce o ochronę naszych Pracowników i naszej firmy wprowadziliśmy środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa (Covid-19).

W związku z powagą sytuacji kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się epidemii mają odpowiednie działania osób i organizacji.  Dlatego, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o koronawirusie, w całej firmie podjęliśmy natychmiastowe działania i wdrożyliśmy środki ochrony naszych pracowników oraz innych osób. Nasz Sztab Kryzysowy pracuje z ogromnym zaangażowaniem, aby zminimalizować negatywny wpływ wirusa. Wszystkim zaangażowanym jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy!

Trudno przewidzieć dalszy rozwój sytuacji związanej z epidemią. Aby móc reagować w możliwie najlepszy sposób, nasza firma przyjęła podstawowe założenie, że działamy odpowiedzialnie i dalekowzrocznie z priorytetem ochrony naszych pracowników, ponieważ to pracownicy są dla nas absolutnie najważniejsi. Jednocześnie podejmujemy działania, które wspierać mają utrzymanie funkcjonowania firmy. Podejmowane przez nas środki przeciwko wirusowi i ochrona naszych pracowników to także nasz wkład w ochronę zdrowia całego społeczeństwa.

Na dzisiaj, tj. 17.03.2020, wdrożyliśmy następujące działania:

Ludzie, zdrowie i bezpieczeństwo 

Od samego początku wybuchu epidemii zaostrzyliśmy nasze przepisy dotyczące higieny i przeprowadziliśmy akcje edukacyjne jak postępować, by chronić siebie i ludzi wokół nas. Wprowadzone rozwiązania objęły zainstalowanie dodatkowych dozowników dezynfekujących przy wszystkich wejściach do naszych budynków, w salach konferencyjnych, toaletach i innych miejscach gdzie spotykają się ludzie. Wprowadziliśmy zakaz odwiedzin osób z zewnątrz. Całkowicie odwołaliśmy wyjazdy i duże spotkania. Ponadto wprowadziliśmy procedury ograniczające dostęp do naszych pomieszczeń osobom (w tym pracownikom), które przebywały w zagranicznych obszarach ryzyka i/lub miały kontakt z osobami zakażonymi albo podejrzanymi o infekcję. W celu sprawnego przekazywania wszystkim pracownikom najbardziej pilnych informacji, stworzyliśmy sieć komunikacji kryzysowej, która zapewnia dostarczanie aktualnych informacji o bieżącej sytuacji i kolejnych krokach, jakie podejmujemy.

Plan awaryjny w odniesieniu do firmy  

Szczególne zaangażowanie wkładamy w zapewnienie ciągłości procesów biznesowych newralgicznych dla naszej firmy. Wdrażamy nowe modele pracy, w tym pracę zdalną i spotkania wirtualne. W naszych zakładach wprowadzone zostały ścisłe regulacje mające zminimalizować kontakt fizyczny, takie jak  nowe zasady przekazywania zmian, ograniczenie liczby osób przebywających w jednym czasie w pomieszczeniach wspólnych. Wizyty w fabrykach i osobisty kontakt z osobami z zewnątrz (np. klientami) ograniczono do niezbędnego minimum. 

Sytuacja jest trudna i wszystkim nam nakłada ograniczenia, ale jesteśmy przekonani, że przetrwamy ten trudny czas razem. Nadszedł czas, aby wspierać się wzajemnie wszędzie tam, gdzie możemy. To czas trzymania się razem i działania odpowiedzialnie – po to, by utrzymać przy zdrowiu pracowników Bahlsen i społeczności wokół nas.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i podejmowanie wysiłki. Naprawdę to doceniamy. 

Zachowajcie spokój, przestrzegajcie procedur bezpieczeństwa i uważajcie na siebie.

Scott Brankin

Przewodniczący Sztabu Kryzysowego, Członek Zarządu Grupy Bahlsen