Odpowiedzialność za produkt

Nasza zasada: najwyższa możliwa jakość produktu. Osiągamy ją poprzez zakup i wykorzystywanie najlepszych surowców oraz ścisłą kontrolę naszych wieloletnich dostawców.

Odpowiedzialność aż po źródło pochodzenia

Kupując surowce, zawsze zwracamy uwagę na to, by nasi dostawcy przestrzegali wszystkich wytycznych polityki jakości firmy Bahlsen. Ponadto bierzemy na siebie odpowiedzialność za krytyczne kwestie w ramach całego łańcucha wartości.

Kakao

Postawiliśmy sobie za cel, aby do roku 2020 100% wykorzystywanego przez Bahlsen kakao pochodziło ze zrównoważonych upraw. Dlatego poddaliśmy się certyfikacji UTZ i Fairtrade. Dzięki temu możemy przyczynić się do poprawy warunków życia i pracy gospodarzy małorolnych oraz walkę z zatrudnianiem dzieci.

Angażujemy się tam, skąd pochodzą nasze surowce

Od 2011 r. Bahlsen współpracuje ściśle ze stowarzyszeniem z Wybrzeża Kości Słoniowej. Jego członkowie otrzymują od nas wsparcie finansowe za akredytację UTZ dla uprawianego przez nich kakao. W zamian za to Bahlsen gwarantuje odbiór do 1000 ton certyfikowanego kakao rocznie.

Olej palmowy

Jesteśmy przekonani, że w zakresie zrównoważonej i certyfikowanej produkcji oleju palmowego nie osiągnięto jeszcze optymalnego stanu rzeczy. Dlatego jako członek Round Table in Sustainable Palm Oil (RSPO) oraz Forum ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego [niem. Forum Nachhaltiges Palmöl, FONAP] angażujemy się na rzecz zrównoważonej uprawy tego ważnego dla przemysłu spożywczego surowca. W naszych produktach stosujemy w 100% olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji - zgodnie z naszym zobowiązaniem w ramach FONAP. Check our progress at www.rspo.org

 

Mąka i jaja

Nasza mąka prawie w całości pochodzi ze kontrolowanych, zakontraktowanych upraw. Pozwala nam to identyfikować, z którego konkretnie pola pochodzi mąka użyta w danym produkcie.

Nasze jaja pochodzą od kur z chowu ściółkowego i wolnego wybiegu (100% posiada certyfikat KAT). W tym zakresie również mamy zagwarantowaną identyfikowalność i pewność pochodzenia.

Gwarancja jakości

W naszych produktach nie stosujemy substancji konserwujących, barwników, sztucznych aromatów ani dodatków modyfikowanych genetycznie. Poza produktami mlecznymi, miodem i produktami jajecznymi nie stosujemy żadnych innych składników pochodzenia zwierzęcego.

Wsłuchujemy się w głos konsumenta

Odpowiedzialność za produkty nie byłaby możliwa bez dialogu z naszymi konsumentami. Informacja zwrotna od nich to dla nas najważniejsze źródło inspiracji do ciągłego doskonalenia.

Olej palmowy

100 %

Aktualnie 100% naszego oleju pochodzi ze zrównoważonej produkcji potwierdzonej certyfikatem (zgodnie z kryteriami FONAP).

Jaja

100 %

Nasze jaja pochodzą z zakładów posiadających certyfikat KAT.

Kakao

80 %

Chcemy, aby do 2020 r. 100% naszego kakao pochodziło z upraw zrównoważonych potwierdzonych certyfikatem.

Pszenica

90 %

Chcemy, aby do 2020 r. 100% naszej pszenicy pochodziło z upraw zrównoważonych.