Bahlsen jako partner biznesowy

Zawsze działaliśmy w ten sposób i nadal będziemy: długoterminowy sukces jest dla nas ważniejszy niż krótkoterminowe zyski. Ma to swoje odzwierciedlenie również w relacjach z partnerami biznesowymi. Przykładamy dużą wagę do długoletnich relacji i współpracy biznesowej, charakteryzujących się partnerskim współdziałaniem i dużym zaufaniem.

Jakość zobowiązuje

To oczywiste, że tak samo jak od siebie również od naszych partnerów biznesowych oczekujemy wysokiej jakości. Tylko dzięki temu możemy zagwarantować naszym konsumentom produkty najwyższej jakości.

Sprowadzanie i stosowanie wyselekcjonowanych surowców oraz restrykcyjne kontrole kwalifikowanych dostawców świadczą o naszych wysokich wymogach w zakresie jakości produktów. Poszukując dostawców, ściśle przestrzegamy wytycznych naszej polityki jakości. W ramach naszego łańcucha wartości bierzemy na siebie odpowiedzialność za krytyczne kwestie i angażujemy się w działania ukierunkowane na zagwarantowanie lepszych warunków socjalnych.

Partnerska współpraca

Nadrzędną rolę w naszej polityce jakości odgrywają badania w zakresie surowców i procesu wypieku. Współpracujemy przy tym bardzo ściśle z naszymi dostawcami, wymieniając z nimi informacje i wspólnie opracowując rozwiązania, które pozwalają nam ulepszać receptury i procesy pieczenia. Bez naszych otwartych, uczciwych i trwałych relacji z dostawcami nie byłoby to możliwe.

Kodeks postępowania Corporate Compliance

Podstawowe zasady biznesowe i zasady postępowania, którymi kierujemy się w naszych działaniach, zostały zebrane w kodeksie postępowania Corporate Compliance. Przestrzeganie kodeksu obowiązuje nie tylko zarząd i wszystkich naszych pracowników, ale stanowi również podstawę naszej współpracy z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.