Odpowiedzialne Traktowanie Ludzi u Źródła

Nasze podejście

W naszej odpowiedzialności wobec ludzi w naszym łańcuchu wartości koncentrujemy się przede wszystkim na warunkach pracy i życia w regionach uprawy kakao. Wyzwania dla lokalnych rolników to niskie dochody, niskie wykształcenie, brak wiedzy do efektywnego zarządzania plantacją kakao oraz praca dzieci.

Co dotychczas osiągnęliśmy?

Od 2014 roku współpracujemy z CABOZ, stowarzyszeniem rolników uprawiających kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Misją CABOZ jest pomoc w poprawie warunków życia w społecznościach wiejskich producentów kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej poprzez finansowanie i wdrażanie projektów koncentrujących się na zdrowiu, dostępie do wody pitnej, edukacji, wzmocnieniu pozycji kobiet i społeczności lokalnych oraz działaniach generujących dochody.

Nad czym pracujemy?

  • Rozwój i rozbudowa lokalnej infrastruktury:

                   Dla szkół: stołówki, sanitariaty, dostęp do czystej wody pitnej.

                   Drzewa cieniujące w celu zróżnicowania fauny i zwiększenia plonów.

  • Wzmocnienie współpracy z CABOZ