Kodeks postępowania Corporate Compliance

Jako dostawca wysokiej jakości markowych produktów jesteśmy w pełni zobowiązani do działania  w oparciu o kodeks postępowania Bahlsen Corporate Compliance, który określa podstawowe zasady etycznego postępowania w biznesie. Przestrzeganie kodeksu obowiązuje nie tylko zarząd  i wszystkich naszych pracowników, ale stanowi  również podstawę naszej współpracy z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.

Przestrzeganie prawa i przepisów oraz nasze etyczne wartości  od zawsze są podstawą filozofii firmy. Wierność tym zasadom przyczynia się, obok jakości naszych produktów, do sukcesu  firmy Bahlsen.