Kodeks postępowania Corporate Compliance

Jako producent wysokiej jakości markowych produktów jesteśmy w pełni zobowiązani do działania w oparciu o Kodeks Postępowania Bahlsen Corporate Compliance, który określa podstawowe zasady etycznego postępowania w biznesie. Przestrzeganie Kodeksu obowiązuje nie tylko Zarząd  i wszystkich naszych Pracowników, ale stanowi  również podstawę naszej współpracy z Klientami, Dostawcami i innymi Partnerami Biznesowymi.

Przestrzeganie prawa i przepisów oraz nasze etyczne wartości  od zawsze są podstawą filozofii firmy. Wierność tym zasadom przyczynia się, obok jakości naszych produktów, do sukcesu  firmy Bahlsen.

Naruszenia Kodeksu Postępowania, innych przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Grupy Bahlsen można zgłaszać za pośrednictwem cyfrowego systemu zgłaszania nieprawidłowości, do Compliance Officera lub do zewnętrznego prawnika pod hasłem "Kodeks Postępowania Bahlsen". Osoby kontaktowe są zobowiązane do ochrony sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Sygnalista nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji w związku z przesłaniem zgłoszenia.

Zewnętrzny prawnik jest również poinstruowany, aby nie przekazywać żadnych informacji na temat sygnalisty, chyba że sygnalista wyraźnie o to poprosi.

Osoby kontaktowe

Bahlsen

Andre Jacubczik

Group Compliance Officer

Zewnętrzny Prawnik

Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Prawnik