Bahlsen jako pracodawca

Bahlsen to jedna z najbardziej znanych niemieckich firm rodzinnych. Od początku istnienia, jej nazwa - nazwisko założyciela - jest symbolem wiarygodności, konsekwentnego i ukierunkowanego na przyszłość działania, innowacyjnych produktów i rentownego wzrostu, zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej. Nasz sukces zawdzięczamy pasji, wiedzy i ciekawości naszych pracowników. To oni są sercem firmy Bahlsen. Wspólnie odpowiadamy na wyzwania, jakie niesie przyszłość - z ciekawością, odwagą i wsparciem.

Duch współpracy: cenimy odwagę i różnorodność

Od początku swojego istnienia Bahlsen poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności względem zatrudnianych przez siebie osób. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w innowatorskim zarządzaniu pracownikami. Przykładowo, wyprzedzając rynkowe trendy, już na początku XX w. nasza firma zachęcała kobiety do obejmowania wysokich stanowisk, co w owych czasach było swego rodzaju ewenementem. O nastawieniu na różnorodność świadczy również wczesna ekspansja na rynki międzynarodowe. Już w 1960 r. utworzyliśmy pierwsze oddziały zagraniczne we Francji i we Włoszech.

Pracownicy są sercem firmy Bahlsen, stawiamy na rozwój ich kompetencji. Dla wszystkich pracowników w całej Grupie obowiązuje jednolity wzorzec zarządzania i postępowania. Zapewnia on, że wszyscy tak samo rozumiemy pojęcie współpracy, sposób realizowania celów oraz wprowadzania w życie kultury odpowiedzialnego przywództwa.

Nasz ulubiony kierunek? Ciągły rozwój

Poprzez naszą kulturę organizacyjną opartą na przejawianiu własnej inicjatywy, gotowości do zmian, szacunku i zaufaniu, a także zachęcaniu do odpowiedzialności za własne działania, wspieramy dalszy rozwój zawodowy i osobisty każdego naszego pracownika. Ważne jest dla nas również wspieranie młodych, stawiających pierwsze kroki w zawodowej karierze. Co roku Bahlsen oferuje młodym osobom różne możliwości podjęcia pracy w charakterze praktykanta, stażysty lub w ramach bezpośredniego zatrudnienia w różnych działach firmy.