Odpowiedzialny Łańcuch Dostaw

Nasze podejście

Odpowiedzialny Łańcuch Dostaw oznacza  dla nas  odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i zrównoważoną produkcję. To dbanie o transparentność oraz identyfikowalność danego produktu, co pozwala stwarzać rozwiązania zmierzające do jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju. W naszych działaniach kładziemy duży nacisk na redukcję śladu węglowego.

Używane przez nas składniki to:

pszenica, cukier, jaja, kakao, tłuszcz palmowy, produkty mleczne, orzechy.

Nasze surowce

Co dotychczas osiągnęliśmy?

  • 100% kupowanej przez nas mąki pszennej pochodzi od starannie wybranych regionalnych gospodarstw w Niemczech oraz w Polsce.
  • 100% używanego przez nas oleju palmowego jest sprowadzane ze zrównoważonych upraw o wyselekcjonowanej jakości, zgodnie ze specyfikacjami „Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego” (RSPO)
  • Do naszych produktów stosujemy wyłącznie jaja z chowu ściółkowego spełniające wyższe normy jakości, potwierdzone certyfikatem KAT lub innym równoważnym standardem.
  • 100% używanego przez nas kakao pozyskujemy ze zrównoważonych upraw, zgodnie z metodą bilansu masy.

 

 

Odpowiedzialna produkcja

Co dotychczas osiągnęliśmy?

  • We wszystkich naszych zakładach 100%  wykorzystywanej energii elektrycznej pochodzi z zielonych źródeł.
  • Od 2020 roku  w zakładzie produkcyjnym w Barsinghausen i w centrum logistycznym w Langenhagen, a od 2022 roku również w centrali w Hanowerze wykorzystujemy  energię słoneczną.
  • Od 2021 roku zakład produkcyjny w Varel pokrywa 30 procent swojego zapotrzebowania na energię z energii wiatrowej.
  • W celu zrównoważenia naszego śladu węglowego we współpracy z organizacją Plant for the Planet zasadziliśmy w ciągu kilku ostatnich lat ponad 16 000 drzew, co pozwoliło zrekompensować blisko 15 000 ton dwutlenku węgla. 
  • System zarządzania środowiskowego w Business Unit CEE został w 2021 roku certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001.