Zarząd

Zarząd Grupy i Business Units

Na czele Grupy Bahlsen stoi Zarząd w składzie: Scott Brankin, Jörg Hönemann i Daniele Mündler. To trzyosobowe gremium opracowuje strategię przedsiębiorstwa i nadzoruje jej realizację, wyznacza wytyczne i standardy dla całej Grupy Bahlsen oraz nadzoruje wszystkie Business Units. Poszczególne Business Units są zarządzane przez dyrektorów generalnych lub dyrektorów zarządzających, na których spoczywa duża odpowiedzialność w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Bahlsen posiada Business Units w następujących regionach:

  • Europa Centralna i Wschodnia
  • Niemcy, Austria i Szwajcaria (D-A-CH)
  • Wielka Brytania i Irlandia
  • Europa Zachodnia
  • Ameryka Północna
  • Środkowy Wschód i Afryka Północna
  • Chiny
  • Azja-Pacyfik

Scott Brankin (ur. 1971 r.) pracuje w Grupie od 2000 r. Początkowo był Dyrektorem Marketingu w Polsce, później przez kilka lat pracował w Hanowerze jako Menadżer ds. Marketingu Europejskiego i Innowacji, odpowiadając za markę BAHLSEN. W 2008 r. Brankin wrócił do Polski i objął stanowisko Dyrektora Generalnego, pełniąc jednocześnie funkcję Członka a potem Prezesa Zarządu.

Latem 2016 r. Brankin został Członkiem Zarządu Grupy. Na tym stanowisku odpowiada za Regiony: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii,  Europa Środkowa i Wschodnia, Europa Zachodnia oraz Ameryka. Ponadto podlegają mu obszary Corporate Supply Chain i Corporate Procurement.

Jörg Hönemann (ur. 1970 r.) w sierpniu 2018 dołączył do Bahlsen jako Członek Zarządu. Pełni funkcję CFO (Dyrektor a Finansowego) i odpowiada za obszary Corporate Finance & Taxation, Corporate Control­ling & BICC, Corporate Deve­lop­ment, Legal oraz Compliance.

Daniela Mündler (ur. 1973 r.) rozpoczęła pracę w Grupie Bahlsen w 2016 r., obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce Bisquiva i przejmując odpowiedzialność za obszar marki własnej Bahlsen. Od maja 2017 r. jest Członkiem Zarządu Grupy, zarządzając nadal marką własną Bisquiva. Dodatkowo odpowiada za obszary: Corporate Human Resources, Corporate Communications, Brand Strategy i Product Portfolio Management.

Za Business Unit CEE odpowiada Dariusz Wardencki, Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny.