Zarząd

Zarząd Grupy i Business Units

Na czele Grupy Bahlsen stoi Zarząd w składzie: Jonathan Duffin (Dyrektor Handlowy) oraz Cornelia Kaufmann (Dyrektor ds. Kultury). Opracowuje on strategię przedsiębiorstwa i nadzoruje jej realizację, wyznacza wytyczne i standardy dla całej Grupy Bahlsen oraz nadzoruje wszystkie Business Units. Poszczególne Business Units są zarządzane przez dyrektorów generalnych lub dyrektorów zarządzających, na których spoczywa duża odpowiedzialność w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Bahlsen posiada Business Units w następujących regionach:

  • Europa Centralna i Wschodnia
  • Niemcy, Austria i Szwajcaria (D-A-CH)
  • Wielka Brytania i Irlandia
  • Europa Zachodnia
  • Ameryka Północna
  • Środkowy Wschód i Afryka Północna
  • Chiny
  • Azja-Pacyfik

Jonathan Duffin

Jonathan rozpoczął swoją karierę w Bahlsen UK w październiku 2013 roku jako Dyrektor Marketingu. W 2015 r. awansował na stanowisko General Manager UK & Ireland. Jest członkiem Zarządu Grupy od początku 2021 roku. Jako Chief Commercial Officer (CCO), jest odpowiedzialny za regiony Wielkiej Brytanii i Irlandii, Ameryki, APAC, Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej oraz MEA. Jest również odpowiedzialny za Sprzedaż i Zakupy Grupy.

 

 

Cornelia Kaufmann

Cornelia Kaufmann od stycznia 2022 roku jest członkiem Zarządu Grupy Bahlsen jako Dyrektor ds. Kultury. Wcześniej zajmowała różne stanowiska w działach Zasobów Ludzkich, Zarządzania Ludźmi oraz Transformacji Cyfrowej i Kulturowej w IKEA w Niemczech, Danii i Szwecji. W Bahlsen odpowiada za obszary IT, Cyfryzacja & Analizy, HR, Komunikacja, Transformacja i Regulacje.