Odpowiedzialne Opakowania

Nasze podejście

Odpowiedzialne opakowania, które w jak najmniejszym stopniu wpływają na nasze środowisko, są celem przy projektowaniu nowych opakowań. Już podczas projektowania nowych opakowań wybieramy materiały pochodzące z recyklingu lub nadające się do ponownego przetworzenia.

Stosujemy następujące materiały opakowaniowe:

  • Tektura i papier
  • Foliowe i plastikowe tacki
  • Biała blacha 

Co dotychczas osiągnęliśmy?

  • Wszystkie materiały z papieru i tektury oraz puszki blaszane nadają się w 100 procentach do recyklingu.
  • Ponad 98% naszych materiałów opakowaniowych nadaje się do recyklingu.

Nad czym pracujemy?

  • Możliwość recyklingu 100% wszystkich naszych materiałów opakowaniowych (opakowania produktów, opakowania zewnętrzne i opakowania transportowe)
  • Zmniejszenie ilości plastiku i opakowań w ogóle
  • Wprowadzenie rozwiązań zwiększających wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (recykling poużytkowy)