Ustawa o należytej staranności korporacyjnej w Łańcuchach Dostaw (LkSG)

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu to odpowiedzialne działania. Dla nas oznacza to wyraźne zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka, a także standardów środowiskowych i społecznych. Zobowiązanie to dotyczy zarówno naszych własnych działań biznesowych, jak i naszych globalnych łańcuchów dostaw, naszych pracowników i partnerów biznesowych, zaopatrzenia w surowce oraz dystrybucji i marketingu naszych produktów.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy wnieść pozytywny wkład w poszanowanie praw człowieka i środowiska.

W ramach niemieckiej ustawy o łańcuchu dostaw - Lieferketten­sorgfaltspflichten­gesetz (LkSG) ustawodawca stworzył ramy, które mają zapewnić odpowiedzialne i zrównoważone tworzenie wartości w całym łańcuchu dostaw. Ustawa ma na celu przeciwdziałanie istniejącym i przyszłym naruszeniom praw człowieka oraz ich zapobieganie.

W tym kontekście zgodnie z § 6 LkSG wprowadziliśmy deklarację zasad. W deklaracji tej zobowiązujemy się do poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych w ramach naszej własnej działalności biznesowej oraz w naszych globalnych łańcuchach dostaw. Zgodnie z § 8 LkSG stworzyliśmy także procedurę składania skarg. Umożliwia ona zgłaszanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych naruszeń praw człowieka lub oznak potencjalnego ryzyka. Zgłoszenia są następnie natychmiast analizowane.

Dokumenty te są regularnie aktualizowane i publikowane. 

Osoby kontaktowe

Bahlsen

Andre Jacubczik

Group Compliance Officer

Zewnętrzny Prawnik

Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Prawnik