Kultura pracy w firmie Bahlsen

Jesteśmy "Findig im Finden"

"Findig im Finden" bardzo trafnie opisuje postawę kształtującą kulturę organizacyjną w firmie Bahlsen od początku jej istnienia. Pod tym pojęciem kryje się aktywne poszukiwanie nowych pomysłów. Oznacza ono także umiejętność wyobrażenia sobie świata, który w przyszłości będzie wyglądał inaczej niż dziś. "Findig im Finden" to umiejętność wykorzystywania szans, znajdowania możliwych rozwiązań i właściwych ludzi. To również bycie ciekawym i otwartym na świat. Postawa "Findig im Finden" to również odwaga do rozważania i podejmowania niezbędnego ryzyka w trakcie realizacji pomysłu, nawet jeżeli stanowi to dla nas wyzwanie. Wzajemne zaufanie, wsparcie, traktowanie błędów jako szans i czerpanie z nich nauki - wszystko to stanowi istotę naszej firmy.

W Bahlsen pracują ludzie, którzy aktywnie się angażują, a także są wierni swoim wartościom i przekonaniom. Rozwijają firmę dzięki realizowaniu własnych pomysłów i pełnemu pasji zaangażowaniu - czy to w ramach projektów międzynarodowych, inicjatyw społecznych firmy, czy też w codziennej pracy. Dajemy im pełne wsparcie, jednocześnie wymagając od nich ponoszenia świadomej odpowiedzialności za swoje działania.

Rodzinna atmosfera to nasz znak rozpoznawczy

Ciekawość, odwaga i chęć kształtowania przyszłości - wszystko to łączy pracowników firmy Bahlsen  i napędza do działania, niezależnie, czy są zatrudnieni przy produkcji czy działach wspierających. W kulturze organizacyjnej, w której pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, rodzi się kreatywność i innowacje. Dlatego tworzymy taką atmosferę pracy, w której nasi pracownicy czują się komfortowo, budują pozytywne relacje i mogą spełniać się, wykorzystując w pełni swoje umiejętności.

Bycie razem, zaufanie i silne wartości tworzą podstawę kultury organizacyjnej naszej firmy. Cechuje ją płaska hierarchia, krótkie ścieżki decyzyjne, polityka otwartych drzwi oraz szczere relacje. Bahlsen to firma rodzinna w pełnym znaczeniu tego słowa.

Zostań częścią naszego sukcesu

Sukces firmy bierze się z pasji, która towarzyszyła również Hermannowi Bahlsenowi w 1889 r. kiedy zakładał firmę. Hermann Bahlsen nie miał wykształcenia piekarniczego. Był człowiekiem, który wiele podróżował po świecie, interesował się kulturą i czerpał inspiracje z miejsc, w których bywał. Miał zdolność identyfikowania potencjału, którego inni nie dostrzegali, niezależnie od branży czy środowiska. Dar ten wykorzystał do stworzenia i rozwoju swojej firmy. Każde pokolenie Bahlsen może pochwalić się przykładami niezwykłych inspiracji, które często stawały się motorem napędowym firmy.

Motto "Findig im Finden" cechowało nie tylko Hermanna Bahlsena i jego pracowników, ale również kolejne pokolenia pracujące w firmie Bahlsen. Ta postawa uczyniła firmę Bahlsen tym, czym jest dzisiaj: odnoszącą sukcesy, ukierunkowaną na przyszłość firmą rodzinną. Findig im Finden było, jest i będzie podstawą naszej firmy we wszystkich działaniach, jakie realizujemy jako Grupa.

Dołącz do naszego zespołu i bądź z nami Findig im Finden!