Wartości

Sukces dzięki Ciekawości, Odwadze, Wsparciu i Ambicji!

Bycie razem, zaufanie i silne wartości tworzą podstawę kultury organizacyjnej naszej firmy. Kształtują ją rodzinne relacje, krótkie ścieżki decyzyjne, polityka otwartych drzwi oraz pasja odkrywania i znajdowania nowych rozwiązań.

Ta kultura uczyniła z firmy Bahlsen odnoszącą sukcesy i ukierunkowaną na przyszłość firmę rodzinną i z pewnością wpłynie na nasz sukces również w kolejnych latach.

Decydującą rolę odgrywają przy tym cztery podstawowe wartości naszej firmy, tj. Ciekawość, Odwaga, Wsparcie i Ambicja. Nadają one kierunek naszym codziennym działaniom, dają nam siłę i umiejętność rozwijania firmy i realizacji naszych celów.