Ochrona środowiska

Nasz cel: efektywniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych, poprzez ciągłe ulepszanie naszych procesów. Dążymy do minimalizowania obciążenia dla środowiska, wynikającego z prowadzonej przez nas działalności a także eliminowania każdej z form marnotrawstawa.

Ochrona klimatu

Już w fazie opracowywania nowego produktu uwzględniamy aspekty recyklingu, począwszy od wyboru materiału, poprzez jego sposób obróbki, aż po gotowe opakowanie. Podejmowane działania mają na celu wyeliminowanie lub znaczące zredukowanie wpływu naszej działalności na środowisku naturalne.

Nasze cele:

  • Do 2020 r. obniżyć zużycie wody, gazu, prądu i wytwarzanie odpadów nienadających się do powtórnego przetworzenia - na poziomie 20% na każdą wyprodukowaną tonę gotowego produktu (w odniesieniu do 2010 r.)
  • Do 2020 r. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na metr sześcienny załadowanego towaru o 20% (w odniesieniu do 2010 r.)
  • Wyeliminować marnotrawstwo zasobów

Przeciwdziałanie marnotrawstwu

Nasi pracownicy aktywnie angażują się w ochronę środowiska i zasobów naturalnych, systematycznie wprowadzając ulepszenia w swoich obszarach. Jako eksperci znający niemalże każdy proces, wcielają zasady zrównoważonego rozwoju w ich codzienne działania. 

Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy w ostatnich latach we wszystkich oddziałach Grupy znacznie zredukować marnotrawstwo zasobów. Poniżej kilka przykładów:

  • Dzięki rozsądnej eksploatacji naszych maszyn, urządzenia do obróbki czekolady emitują rocznie o 43,9 ton mniej  CO2.
  • W zakładach produkcyjnych w Niemczech oszczędzamy rocznie 10 ton makulatury, ponieważ zastąpiliśmy  papierowe ręczniki do rąk suszarkami.
  • Oszczędzamy 20 000 KWh energii elektrycznej rocznie, dzięki efektywniejszemu zarządzaniu oświetleniem i stosowaniem oszczędnych źródeł światła.
  • Poprzez udoskonalenie procesów w obszarach pakowni i wypieku, udało nam się w zakładach produkcyjnych w Niemczech, zmniejszyć ilość wyprodukowanych odpadów o 69 ton rocznie.
  • W latach 2012 - 2014 zmniejszyliśmy ilość odpadów w Polsce o 14%.
  • W 2013 r. poddano w Polsce procesowi  recyklingu i odzysku 692 tony odpadów opakowaniowych, w 2014 r. było to już 731 ton. Liczba ta z roku na rok rośnie.

Młodzi ambasadorzy klimatu

W 2013 r. nawiązaliśmy partnerstwo z międzynarodową inicjatywą uczniowską Plant-for-the-Planet. Bahlsen wspiera tę organizację, organizując regularnie we wszystkich swoich lokalizacjach akademie Plant-for-the-Planet, w ramach których dzieci kształcone są na ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej. Dotychczas w 21 akademiach udało nam się wykształcić 792 małych ambasadorów. Partnerstwo ugruntowaliśmy obietnicą posadzenia 125 000 drzew.

Cele i aktualny status

Formułując AGENDĘ 2020, zdefiniowaliśmy nasz najważniejszy cel w zakresie ochrony środowiska: Do 2020 r. obniżyć zużycie wody, gazu, prądu i wytwarzanie odpadów nienadających się do powtórnego przetworzenia o 20% na każdą wyprodukowaną tonę gotowego produktu (w odniesieniu do 2010 r.)

energia elektryczna

-5,5%

prąd (in kWh / t)
2010: 447 | 2014: 422

gaz ziemny

-6,4%

gaz ziemny (in kWh / t)
2010: 943 | 2014: 883

woda

- 23,0 %

woda (w m³ / t)
2010: 2,44 | 2014: 1,88

odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia

- 45,5 %

procent odpadów nienadających się do powtórnego przetworzenia (w kg / t)
2010: 6,79 | 2014: 3,70

CO₂

- 9,7 %

procent CO₂ (in kg / m³)
2010: 9,35 | 2014: 8,44