27.11.2019

Bahlsen z Wyróżnieniem im. Jacka Kuronia

Podczas  Inauguracji Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła się w Warszawie  26 listopada br. pod patronatem Prezydenta RP i jego małżonki,  firma Bahlsen otrzymała Wyróżnienie im. Jacka Kuronia w kategorii „Lokalny Darczyńca Banku Żywności – przekazywanie żywności”.


Nominacja dla Bahlsen została zgłoszona przez Bank Żywności w Krakowie jako docenienie za darowizny herbatników i ciastek produkowanych przez Bahlsen, które w 2018 roku za pośrednictwem Banku Żywności i współpracujących z nim organizacji, trafiły do wielu potrzebujących. 

 

Pierwszy Bank Żywności w Polsce założono w 1993 r. przy powołanej przez Jacka Kuronia Fundacji SOS. Wyróżnienia przyznawane są od 2003 r., a od 2005 noszą imię Kuronia. Nagroda ta powstała po to, żeby podziękować firmom i instytucjom, które wspierają misję Banków Żywności, dostrzegając potrzeby drugiej osoby i działając na rzecz zmniejszania problemu niedożywienia i marnowania żywności w Polsce. 

24.10.2019

Bahlsen Organizatorem Pracy Bezpiecznej!

Firma Bahlsen Polska zajęła I miejsce w Małopolsce w XXVI edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakład pracy powyżej 250 zatrudnionych.


W okręgu małopolskim, w kategorii zakład pracy powyżej 250 zatrudnionych Bahlsen zajął pierwsze miejsce otrzymując tytuł „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Oceny dokonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez wszystkich kandydatów, przeprowadzonych kontroli oraz audytów w zakładach pracy, dokonanych przez członków komisji.

Kryteria, które zadecydowały o wygranej dotyczyły m.in. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania BHP,  prewencji wypadków przy pracy, a także dodatkowych elementów ochrony pracy, wychodzących poza wymagane przepisami standardy. Działania związane z budowaniem przyjaznego środowiska pracy (modernizacje pomieszczeń socjalnych i biurowych), działania CSR,  w tym spotkania firmowe dla pracowników i ich rodzin, podczas których promowane jest zdrowie i bezpieczeństwo,  również zostały docenione.

Ta wygrana to przede wszystkim duża zasługa pracowników Bahlsen, których coraz większa świadomość i wiedza przekładają się na proaktywne działania zarówno w zakresie doskonalenia procesów, jak i zgłaszania sytuacji potencjalnie wypadkowych, dzięki którym wszystkim pracuje się lepiej i bezpieczniej.

Wygrana w konkursie na arenie małopolskich pracodawców to  z jednej strony potwierdzenie, że wszystkie działania jakie firma prowadzi zarówno w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy, budowy kultury organizacyjnej i przyjaznego środowiska pracy są jak najbardziej słuszne, a  z drugiej to ogromna motywacja, aby te działania jeszcze bardziej rozwijać”  – powiedziała Marta Oracz – Dyrektor Personalny w Bahlsen, podczas Gali wręczenia statuetek.